Při této zakázce jsme provedli rozebrání dlažby, výkop strojově i ručně celkem 35m, položení nového trubního vedení, usazení revizní šachty před přečerpávací jímkou, obsyp potrubí, zasypání výkopu. Zpětná pokládka dlažby, tak jak byla. Poslední fotka je toho důkazem

Pochvala našim pracovníkům, za skvělé a rychlé provedení i přes nepřízeň počasí.