Oproti klasické žumpě (jímce) se investice do septiku a ČOV může zdát velmi vysoká. Je třeba však třeba správně spočítat a je možné, že brzy náklady na provoz žumpy přesáhnou velikost investice do septiku.
Septik a čistička odpadních vod dokážou pomocí učinných bakterií velmi dobře přečistit obsah odpadních vod. Vyvážet je nutné pouze usazený kal, mnohem však méně častěji než se realizuje vývoz jímky.
Ekonomické je zejména to, že přefiltrovanou vodu můžete krásně použít místo kohoutkové vody na Vaší zahradu.
Tříkomorový septik se spíše hodí na chatu a Domácí čistírna odpadních vod je ideální pro rodinné domy. Administrace v případě septiku a domácí čistírna je o něco více náročnější, protože je třeba stavební povolení a schválení nakládání s odpadními vodami.