MÁTE VAŠI DOMÁCNOST NEBO PROVOZ NAPOJENÝ DO JÍMKY?

Do jímky patří běžná odpadní voda z domácnosti a ne motorové oleje, barvy po malování a další nebezpečné látky. Odpadní vody musí vždy svým složením odpovídat platnému Kanalizačnímu řádu města Brna. V případě, že zákazník nedodrží tyto limity hradí si smluvní pokutu v plné výši.