Jak dlouho vydrží plastové trubky v zemi?

Obvykle se setkáváme s názorem, že plastové a vodovodní trubky vydrží přes 100 a více let. Až my tu nebudeme, tak trubka tu určitě ještě ve Vaší zemi bude sloužit pro další generace. Životnost trubek je do značné míry ovlivněna tím, jak velkému tlaku jsou vystaveny. S jejich dlouhou životností se počítá tehdy, pokud jsou vystavené běžnému tlaku zeminy. Pokud však dojde k jejich přetížení (2x a více) může to znamenat, že trubka zkracuje svojí životnost.

Jak se projevuje únavu materiálu u trubky, jejich stárnutí?

Trubka se obvykle nerozpadne celá, ale dochází k jejímu lokálnímu narušení (rozpadu). Zeslabuje se její stěna, která jej více ohrožena vnějšími vlivy, např. do ní mohou prorůst snadno kořeny. Podle stavu potrubí je tak obvykle možné určit i jeho stáří.

Jak zachránit staré potrubí?

Na mnoho let se dá potrubí jistě zachránit tak, že jeho poškozené části se opravím vložkováním.