Je to velmi pohodlné, když dosmažíte jídlo, tak nevylévat tuk tam kam patří (např do nějaké sklenice, na zahradu nebo výlevek k tomu určených). Měli byste ale zvážit to, zda-li neubližujete Vašemu potrubí. Všechny věci, které nepatří do odpadního potrubí jsou pro něj velmi problematické. Tuk, mastnota, zbytky jídel, loger, mouka mohou velmi nepěkně zanášet stěny potrubí a snižovat jeho průchodnost.  Největším nepřítelem je tedy tuk po smažení.

Někdo navrhne, že např. vylití do záchodu bude řešení, není tomu ale tak. Sice v pomalejším tempu začne tuk potrubí ucpávat a zůžovat jeho stěny, až se za nějakou dobu stanou minimálně průchpzí.

Jak ideálně naložit s olejem po smažení?

Pokud nemáte možnost tuk vylít např venku do hlíny, zkuste minimálně mít po ruce vždy nějakou nádobu (např. zavařovací sklenici s uzávěrem), ve které budete shromažďovat tuk po smažení. Jednou za čas ho můžete odvést do sběrného dvora nebo vylít někde v přírodě (v minimálním množství). Nejoptimálnější ho je slévat např. do kanystru a ten jednou za čas odvézt právě do sběrného dvora.

V některých domech najdete i olejové výpustě, kam můžete použitý olej vylít. Řešením mohou být také staré noviny nebo piliny, které tuk dobře vsáknou a tuto směs můžete následně snadno vyhodit do popelnice.