Jímka nebo-li žumpa je bezodtoková nádrž, kam vypouštíte všechny odpadní vody z Vašeho objektu. Naproti tomu septik je systém s čistím mechanismem, který vodu kompletně vyčistí a Vy ji např. můžete následně využít k zálivce Vašich rostlin.

Vybrat si tedy jímku nebo septik?

Jímka i septik jsou obvykle vhodné k místům, kde přebýváme méně častěji. Nemine nás zde totiž jejich pravidelný vývoz. Častěji je to samozřejmě u jímky, kde např. to může být každý měsíc při více členné domácnosti. Septik sám samospádem splaškové vody pročišťuje, ale také je u něj nutné jednou za čas odsávat přebytečný kal. Jímka má nižší pořizovací náklady, ale vyšší provozní, u septiku je to naopak.