Při výstavbě kanalizační přípojky je nutné myslet na spoustu věcí, které ovlivňují její následnou správnou funkci a životnost. V případě, že se podcení některé prvky při její výstavbě, může se stát, že potrubí se bude ucpávat či bude hrozit jeho jiné poškození. Potrubí v zemi se umísťuje na mnoho let dopředu a nikdo ho nechce za pár let znovu měnit.

 

  Jaké věci je třeba mít připravené při výstavbě přípojky?

  •   Technická dokumentace vedení kanalizace a umístění revizní šachty
  •   Projekt, ve kterém budou stanoveny jednotlivé výšky a délky potrubí
  •   Projekt, který stavoví typ revizní šachty a průměry potrubí
  •   Je nutné mít zábor ulice, ve kterém se bude kopat + kde se bude skladovat materiál či hlína
  •   Je třeba mít připravenou revizní šachtu s vyspádovaným dnem a trubky

 

 

Průběh výstavby kanalizační přípojky

Projektová dokumentace, podle které se sežene potřebný materiál na výstavbu. Stanoví se vedení kanalizační trasy, kdy se následně udělá zábor veřejného prostranství. Obvykle je nutné, aby se přesně vymezilo vše na pozemní komunikaci, podle čeho se budou řídit motoristé a chodci.  Kanalizační přípojku je možné vykopat ručně či pomocí bagru, záleží na možnostech lokality. Ruční výkop může být doporučen v případě, že hrozí překopnutí kabelových vedení v podobě elektřiny nebo plynu, které jsou uloženy mnohem výše než samotná kanalizace.