Přemýšlíte, jak odhalit příčinu ucpaného potrubí? Jak se do potrubí dostat, když vede někde ve zdi nebo hluboko v zemi? Pomocí kamerové revize se na to můžeme snadno podívat. Oprava potrubí je rovněž snadná a moderní technologie dnes umožňují se vyhnout nutnosti potrubí vykopat.

 

Proč a kdy kontrolovat kanalizaci?

  • potrubí se velmi často ucpává
  • odpad a kanalizace zápachají
  • nově položená kanalizace nefunguje správně
  • došlo ke stavebním pracem, které mohli ovlivnit vedení
  • kanalizace prorostla kořeny či se do ní dostal beton
  • nedochází ke správnému odvětrávání kanalizace
  • potřebujete vědět, kde jsou skryté kanalizační odbočky či revizní šachty
  • došlo k narušení terénu, kde vede kanalizace
  • nejsou plány pro vedení kanalizace (nutné trasování)
  • preventivní kontrola potrubík) zjištění těsnosti potrubí, správného uložení kanalizace apod.

Průběh monitoringu

Je možné realizovat samotnou kontrolu potrubí hned nebo ideálně po kompletním propláchnutí kanalizace, aby bylo vše dobře vidět, nejen ucpávka, ale i případné netěsnosti na potrubí. Kamera se dostane do většiny potrubí světlosti od např. DN50 až do DN500 a více. Můžeme tak spolehlivě prověřit všechny typy kanalizačních potrubí jako jsou domovní kanalizační přípojky či např. kanalizační potrubí ve zdi (domovní stoupačky). Veškerý kamerový záznam probíhá a úkládá se na datové nosiče.