Čtvrteční zásah v rodinném domu, kde neodtékaly odpady od WC. Naši technici zjistili, že RD je napojený do kanalizace přes odpadní jímku. Fekálním vozem jsme jímku odčerpali, abychom uvolnily odpad z domu. Po opakovaném čištění kanalizace tlakovou vodou z jímky směrem do domu se nevyplavovaly žádné usazeniny. Ani při opakovaném splachování WC nebyl přítok odpadní vdoy v jímce vidět. A tak jsme provedli monitoring kanalizace z nátokového potrubí v jímce směrem do domu.

Monitoring kanalizace odhalil problém s chybějícím trubním vedením viz fotografie. V případě chybějícího kusu kanalizace se musí místo vykopat a nahradit novým trubním vedením.

Cena za takový úkon je individuální dle místa závady. V případě, že řešíte podobný problém zavolejte nám, zajistíme si prohlídku místa a poté zašleme cenovou nabídku na konkrétní služby. Naše firma vám zajistí vývoz jímky včetně jejího propojení do kanalizace dle platného kanalizačního řádu města Brna.

Kontakt pro objednání
dispečer: 605 578 901
e-mail: tradap@tradap.cz