Nejvíce běžné závady na kanalizaci jsou obvykle tyto:

a) rozsazené spoje na potrubí
b) praskliny na potrubí
c) prorostlé kořeny do kanalizace.
d) ucpaná kanalizace vhozenými předměty (ubrousky, tampony, vložky, plínky..)
e) spadnuté předměty do kanalizace
f) porucha vzniklá neodbornou montáží potrubí
g) zavalená kanalizace
h) potkani v kanalizaci

 

 

Odchylené spoje potrubí (rozsazení):

Může dojít k narušení spojů potrubí ve všech směrech, následně se vytvoří převis v potrubí, o který se začnou zachytávat všechny možné nečistoty, až dojde k celkovému ucpání nebo rozskočení trubek. Nutné je v tomto případě utěsnění spoje, kdy se vytvořený převis obrousí frézou, na to se v rámci bezvýkopové opravy přiloží sanační rukávec.

Kořeny v kanalizaci

Skrze netěsnící hrdla a poškozeným potrubím se mohou dostat do potrubí rostliny a kořeny, které je však možné vyfrézovat řízenou robotickou frézou. Hodně se zde používá také tlaková voda, která vypláchne zbytky kořenů. Revizní kamerou se udělá zkouška, do jaké míry je potrubí narušeno. Oprava je možná realizovat bezvýkopově, v horších případech je možné opravit a vyměnit všechny trubky.

Praskliny na potrubí

Pokud jsou velké, mohou způsobovat únik splaškové vody či její zasekávání se v odpadní rouře. Voda pak nedoteče do uličního řádu všechna a dojde k jejímu ucpání.Jde snadno řešit pomocí místní opravy bevzvýkopovou metodou.

Ucpaná kanalizace předmětem z domácnosti

Do odpadů a kanalizace padá mnoho nepořádku, které sem přitečou z domovních odpadů (záchodu, dřezu). Může se jednat o nepořádek v podobě vlhčených ubrousků, které se snadno nerozpustí jako běžný toaletní papír nebo např. jiné nevhodné hygienické potřeby, které do odpadu nepatří (vložky, plenky, igelity..). Ucpaná kanalizace se optimálně čistí vysokým tlakem vody, který dokáže úspěšně propláchnout libovolnou ucpávku.

Spadnuté předměty do kanalizace

Mohou se sem snadno dostat předměty zvenku, které sem např. dotekly při deštích a o které se pak následně zachycují větší kusy ve splaškové vodě. Mluvíme se zde obecně o větších předmětěch, které se musí buď vyndat strojem na ucpaný odpad nebo rozdrtit řízenou robotickou frézou.

Neodborná montáž potrubí

Pokud se potrubí např. správně nepodsypalo pískem tak při jeho následném hutnění mohlo dojít k jeho deformaci a prasknutí. Neodbornou montáží mohlo také vypadnout těsnění apod.

 

 

Zavolejte profesionály na Vaší kanalizaci.

Rádi Vám pomůžeme s monitoringem kanalizace po celém Brně, Kuřimi, Tišnově, Klobukách, Mikulově, Slavkově a celém jihomoravském kraji. Jsme spolehlivá firma Tradap s.r.o., realizujeme všechny práce ohledně kanalizace (výkopy, pokládky potrubí, ale zejména čištění a opravy). Volejte nám v případě problémů s kanalizací na: 605 578 901